Klantprofiel

Welkom bij uw klantprofiel

Bij elk financieel advies is een Klantprofiel wettelijk verplicht. Een Klantprofiel bestaat uit drie categorieën: Doelstellingen, Kennis en ervaring & Risicobereidheid.


Begin uw klantprofiel...

Voor welke financiële onderwerpen wilt u geadviseerd worden? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk met uitzondering van antwoord “Algemeen/Oriënterend”.)